Il Kolbukameratene går i løpet av 2017 over til elektronisk medlemsregistrering og elektronisk utsending av faktura for medlemskontingent og aktivitetsavgifter.

Les om ordningen her:

Medlemsregistrering i Il Kolbukameratene