Møt opp på Lund Grendehus, onsdag 6. november, kl. 17.30

 Håndball_invitasjon_2019.pdf