I  henhold til ny lovnorm for IL Kolbukameratene skal alle referat fra styremøter publiseres på klubbens hjemmeside.

2020-01-14 Referat Styremøte  (20200114)

2020-03-02 Referat Styremøte (20200302)

2020-03-09 Protokoll Årsmøte Kolbukameratene (20200309)

2020-03-19 Referat Styremøte (20200319)

2020-05-13 Referat Styremøte (20200513)

2020-06-10 Referat Felles styremøte (20200610)