Klubben har ny hjemmesiden den finner du her:

www.kolbukk.no

 

Denne siden vil ikke lenger bli oppdattert og vil i løpet av høsten 2021 slettes.