Lund Grendehus høst 2017
Mandag Onsdag
 16.00 - 16.30    
 16.30 - 17.00    
 17.00 - 17.30    
 17.30 - 18.00

Barneidrettsgruppe v/Ane Dyste Dewisme

Håndball v/Thore Daarstad

 18.00 - 18.30
 18.30 - 19.00

Håndball v/Thore Daarstad

 19.00 - 19.30
Ski v/Merete Narum

 19.30 - 20.00 Trimgruppe v/Saniteten
 20.00 - 20.30
 20.30 - 21.00 Ledig Ledig
 21.00 - 21.30 Ledig Ledig
 21.30 - 22.00  Ledig Ledig